Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Inrichtingsplan buitenruimte KEC (23-03-2021)

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een inrichtingsplan voor de buitenruimte van het nieuwe Kind Expertise Centrum (KEC) in Gennep. Daarbij hebben diverse partijen, waaronder de scholen die zich er in de toekomst vestigen, meegedacht en input geleverd. Bureau Idverde heeft nagenoeg alle wensen en eisen verwerkt in een definitief ontwerp. Dit kunt u bekijken op www.gennep.nl/kec. Hier vindt u ook een video met een toelichting op het ontwerp.

Realisatie

A.V.G. Wegenbouw gaat de buitenruimte realiseren. Volgens planning wordt er in april gestart, zodat de eerste fase in de zomer wordt opgeleverd. Het KEC kan dan met ingang van schooljaar 2021/2022 in gebruik worden genomen door de scholen Maria Goretti, Elckerlyc, de Piramide, Mikado en Spring Kinderopvang.

Sloop Piramide

In het najaar wordt het schoolgebouw van de Piramide gesloopt. De voorbereidingen voor de aanbesteding hiervoor zijn gestart. Na de sloop van de Piramide kan de laatste fase van de realisatie van de openbare ruimte rondom het KEC starten.

Verkeersveiligheid

De fietsoversteek op de Brabantweg ter hoogte van de Willem Boyeweg ligt buiten het plangebied van het KEC, maar wordt veel gebruikt door leerlingen die straks naar het KEC gaan. Er ligt een plan om deze oversteek veiliger te maken. Ook bekijken we mogelijkheden om de verkeerssituatie op de Zandpoort en het kruispunt Spoorstraat-Zandstraat-Zandpoort-Picardie veiliger te maken.