Inloopmiddag bedrijventerreinenvisie

Gemeente Gennep hecht veel waarde aan een goed ondernemersklimaat. Daaronder verstaan we optimaal ondernemen op een veilig, kwalitatief sterk en goed bereikbaar bedrijventerrein. Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren zijn we gestart met het opstellen van een nieuwe, actuele strategie om de bedrijventerreinen verder toekomstbestendig te maken.

Op 16 april vond een inspirerende ontbijtbijeenkomst plaats bij Intos. De inbreng die toen is opgehaald, is door de onderzoekers van Stec Groep verwerkt tot ‘kansenkaarten’ per bedrijventerrein. Daarop staan per terrein de belangrijkste kansen en verbeterpunten op het gebied van onder andere de bereikbaarheid en duurzaamheid. Deze willen we bespreken met ondernemers en vastgoedeigenaren.

Loop binnen en praat mee

U bent van harte welkom om tijdens de inloopmiddag de kansenkaarten per terrein te bekijken. Medewerkers van de gemeente en de onderzoekers van Stec Groep geven hierbij uitleg. Graag horen we wat u nog mist aan de kansenkaarten of wat volgens u nog beter uit de verf zou moeten komen. De inloop is vrij, u hoeft geen afspraak te maken. We hopen op uw komst. Bent u verhinderd, maar wilt u wel uw mening geven? Heel graag! Uw reactie of vragen kunt u sturen naar bedrijvenloket@gennep.nl .

Datum: woensdag 26 juni
Tijd: 13.00 - 17:30 uur
Locatie: De Fabriek, De Grens 3 in Heijen