Informatieborden voor verenigingen

Gemeente Gennep krijgt nieuwe informatiezuilen en posterboxen waarop verenigingen en andere organisaties aankondigingen kunnen doen. Hiermee komt een einde aan de wirwar van allerlei borden zoals portaalborden, spandoekframes en sandwichborden. Het college heeft hier onlangs een besluit over genomen. De nieuwe borden worden in twee fases geplaatst. Voor reeds ingediende aanvragen van organisaties geldt een overgangsperiode.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 28 mei van 19.00 tot 21.00 uur organiseren wij een informatiebijeenkomst over deze nieuwe informatieborden. Wethouder Janine van Hulsteijn en Chris Jordans zijn deze avond ook aanwezig. De bijeenkomst vindt plaats in de kamers Heijen en Milsbeek van het gemeentekantoor,  bereikbaar via de ingang Torenstraat. Verenigingen en andere organisaties die eerder een aanvraag voor het plaatsen van borden hebben gedaan, hebben een uitnodigingsbrief ontvangen. Ook andere belangstellenden zijn deze avond van harte welkom. Voor meer informatie verwijzen we naar www.gennep.nl/aankondigingsborden.