Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Informatiebijeenkomsten ontwerp-voorkeursbeslissing Lob van Gennep (15-06-2021)

‘Reguliere Dijken’ is door de minister in de ontwerp-voorkeursbeslissing opgenomen voor de Lob van Gennep. Bij dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om het gebied nog aantrekkelijker te maken en de gebruikswaarde te vergroten.

De ontwerp-voorkeursbeslissing ligt 6 weken ter inzage. U kunt van 11 juni tot en met 22 juli 2021 de documenten inzien en een zienswijze indienen op www.platformparticipatie.nl/lobvangennep. Ook kunt u in deze periode de stukken op papier inzien in het gemeentekantoor van Gennep. Let op: vanwege de coronamaatregelen is dit alleen op afspraak mogelijk.

De minister neemt begin 2022 de voorkeursbeslissing. Dat betekent ook de overgang van de verkenningsfase naar de planuitwerkingsfase.

Digitale informatiebijeenkomsten

Er vinden digitale informatiebijeenkomsten plaats waarbij u vragen kunt stellen over de ontwerp-voorkeursbeslissing. De thema's die aan bod komen zijn:

  • Het project Lob van Gennep – de opgave.
  • Toelichting bij besluit ontwerp-voorkeursbeslissing, onderbouwing en uitleg van Reguliere Dijken, incl. ruimtelijke maatregelen.
  • Planning en proces.

De bijeenkomsten zijn op:

  • dinsdag 22 juni 2021 van 18.00 uur tot 20.30 uur
  • donderdag 24 juni 2021 van 19.30 uur tot 22.00 uur

Aanmelden kan tot een dag voor de betreffende bijeenkomst via www.lobvangennep.nl. Hier vindt u ook uitgebreide achtergrondinformatie over het project.