Informatiebijeenkomst Voorzieningen in de kern Gennep

Dit item is verlopen op 08-07-2017.

Op dinsdag 20 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de voorzieningen in de kern Gennep. Draagt u de voorzieningen in uw buurt een warm hart toe? Heeft u kennis en ideeën die kunnen bijdragen aan de toekomst van de kern Gennep? Dan mag u niet ontbreken op deze bijeenkomst!

Resultaten vragenlijst

Begin mei hebben inwoners van de kern Gennep een vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Een groot aantal heeft de vragenlijst ingevuld en teruggestuurd. Tijdens de informatiebijeenkomst presenteren we de resultaten.

Voorzieningenplan

Daarna willen we de volgende stap zetten: het oprichten van een werkgroep, die samen met ons aan de slag gaat met een voorzieningenplan voor de kern Gennep. In dit plan willen we voor de komende tien jaar de bestaande én gewenste voorzieningen uitgebreid in beeld brengen.
Spirato, steunpunt voor gemeenschapsaccommodaties in Limburg, zal ons daarbij helpen.

De bijeenkomst vindt plaats in Zaal Pica Mare. Het programma start om 19.45 uur en duurt tot circa 21.30 uur. U bent van harte welkom. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.