Informatiebijeenkomst Uitbreiding Haven Heijen

Het initiatiefplan Uitbreiding Haven Heijen heeft betrekking op de uitbreiding van de haven ten noorden van de kern Heijen, gecombineerd met natuurontwikkeling en de realisatie van hoogwaterbescherming. Teunesen Zand en Grint en AVG hebben bij gemeente Gennep een verzoek ingediend voor een bestemmingsplanwijziging voor deze ontwikkeling. Bij dit verzoek hebben ze ook een milieueffectrapportage (MER) ingediend.
 

Voordat dit verzoek ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders, nodigen we u graag uit voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 februari in Gemeenschapshuis D’n Toomp (Lijsterbesstraat 10, Heijen). Inloop vanaf 19.00 uur. De bijeenkomst start om 19.30 uur en de geschatte eindtijd is 21.30 uur.