Informatiebijeenkomst Ontwerp-Omgevingsvisie 24 juni

In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente samen met de Gennepse samenleving gewerkt aan een omgevingsvisie. Deze visie gaat over de toekomst van het gemeentelijke grondgebied.
De zogenoemde ontwerp-omgevingsvisie is nu klaar. Deze ligt ter inzage tot en met 10 juli 2019. In deze periode kan iedereen die dat wil een reactie geven op de ontwerp-visie.

Informatiebijeenkomst

Op maandagavond 24 juni organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. U kunt dan met ons in gesprek over de ontwerp-omgevingsvisie. De bijeenkomst vindt plaats in het gemeentekantoor (ingang Torenstraat) en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 18.30 uur.
Om 19.00 uur starten we met een informatief gedeelte. We lichten dan onder andere toe hoe de omgevingsvisie tot stand is gekomen. Ook gaan we kort in op de belangrijkste onderdelen van de visie. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.
Aansluitend is er van 20.00 tot 21.00 uur een informatiemarkt. Daar staan verschillende thematafels waar u terecht kunt met uw vragen én ideeën voor de toekomst van gemeente Gennep.

Graag aanmelden

U bent van harte welkom. In verband met de organisatie van de avond stellen we het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan door uiterlijk 20 juni a.s. een mail te sturen naar omgevingsvisie@gennep.nl.