Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Informatiebijeenkomst Groenbeleidsplan en visie op sociaal beleid (02-09-2020)

Op maandag 7 september is er een digitale informatiebijeenkomst over het Groenbeleidsplan en de visie op het sociaal beleid Ontmoeten-Meedoen-Ondersteunen (OMO). De informatiebijeenkomst is openbaar en wordt via de website uitgezonden.

Mensen die willen deelnemen kunnen dit melden via griffie@gennep.nl. Deelnemers ontvangen een kwartier van tevoren een mail met daarin een Zoom link.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur met een presentatie over het Groenbeleidsplan. Deelnemers kunnen hun mening geven op stellingen, meediscussiëren en vragen stellen. Deze input wordt meegenomen bij het opstellen van het Groenbeleidsplan.

Om 21.00 uur is er een presentatie over het sociaal beleid. Daarna is er de mogelijkheid om ook hier over te discussiëren, onder leiding van wethouder Rob Janssen en beleidsmedewerker Jossien Bouter. Om 22.00 uur is de afsluiting.