Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Informatie over coronavirus

Op de pagina Corona vindt u algemene informatie over het coronavirus. Ook informeren wij over tijdelijke wijzigingen in onze dienstverlening, zoals de afvalinzameling.

Noodsteun voor ondernemers

Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u financiële problemen vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus? Dan kunt u een beroep doen op de tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) van het Rijk. De gemeente voert deze regeling uit.

Onafhankelijke helpdesk

Gemeente Gennep stelt voor de zelfstandig ondernemers ook een onafhankelijke helpdesk ter beschikking. Deze helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 13.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar e.corstjens@gennep.nl of bellen naar 06-40695010.

Zelfstandigen kunnen er terecht voor:

  • informatie over de regelingen voor ondersteuning;
  • hulp bij het invullen van de formulieren en het aanvragen van bewijsstukken;
  • doorverwijzing naar het juiste adres voor aanvragen steun;
  • een luisterend oor.

Verbod op groepsvorming

Komend weekend is het Pasen. Liefst gaan we er allemaal op uit. In de strijd tegen corona moeten we doen wat we kunnen om elkaar en onszelf tegen het virus te beschermen. Blijf daarom fysieke afstand houden als u naar buiten gaat. Er is een verbod op groepsvorming in de publieke ruimte voor 3 of meer personen, tenzij minimaal 1,5 meter afstand wordt bewaard (personen uit één huishouden en kinderen tot 12 jaar uitgezonderd). Helaas hebben we de eerste boetes à 400 euro al moeten uitdelen.

Neem uw verantwoordelijkheid. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Eenvoudige informatie: Steffie legt uit

Op de website corona.steffie.nl legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid.