Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

In gesprek over aardgasvrij (13-07-2021)

In het Klimaatakkoord is als doel gesteld om in 2050 alle wijken in Nederland van het aardgas af te hebben. Om te bepalen hoe we dat in Gennep gaan doen, gaan we met inwoners, ondernemers en organisaties in gesprek.

Op dinsdag 6 juli organiseerden de gemeenten Gennep en Bergen samen met onderzoeksbureau Sweco een bijeenkomst voor dorps- en wijkraden. Tijdens deze bijeenkomst ging het over de regierol die de gemeente in deze ‘energietransitie’ gaat spelen.

Ideeën delen

De dorps- en wijkraden deelden bruikbare ideeën. Bijvoorbeeld: adviseer inwoners duidelijk over de stappen naar aardgasvrij wonen en zorg dat aardgasvrij wonen ook voor huishoudens met een laag inkomen haalbaar is. Deze ideeën nemen we meenemen in de Transitievisie Warmte, die eind 2021 klaar moet zijn. Binnenkort vragen we u als inwoner ook om uw ideeën met ons te delen via een enquête.