Ideeënhuis Gennep-Zuid

In Gennep-Zuid wordt een woning van woningcorporatie Mooiland tijdelijk omgedoopt tot Ideeënhuis. De woning in de Seringenstraat opent 11 februari 2019 met drie inloopdagen voor buurtbewoners van het stukje Seringenstraat, Langeweg en Asterstraat.

Sommige buurtbewoners geven aan dat er problemen zijn, waarvan zij het gevoel hebben dat niemand hier iets aan doet. Reden voor de samenwerkende organisaties - gemeente Gennep, Mooiland, politie, Synthese, Wijkraad Gennep-Zuid - om vanuit de buurt intensief te gaan samenwerken met de bewoners. Zij kunnen ideeën aandragen om de leefbaarheid te vergroten. De organisaties helpen de bewoners om deze ideeën uit te voeren.

Vragenlijst

Als aftrap krijgen alle bewoners een vragenlijst. Hiermee brengen de organisaties in kaart wat er speelt. Een van de vragen gaat over de openingstijden van het huis. Die worden in overleg met de bewoners vastgesteld. Het doel is om eind 2019 een aantal ideeën te hebben uitgevoerd waardoor de leefbaarheid zal zijn toegenomen. De vragenlijst wordt met een informatieflyer huis aan huis uitgedeeld.