Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Hulp bij bezwaar tegen WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U ontvangt dan in februari een aanslagbiljet van BsGW waarop de WOZ-waarde van uw huis staat aangegeven. Als u vindt dat deze WOZ-waarde lager of hoger moet zijn, bel dan eerst met BsGW. Ervaren taxateurs helpen u graag om de vastgestelde WOZ-waarde te toetsen en indien nodig te corrigeren. Deze hulp is gratis.

Hulp via een extern bureau kost geld

Particuliere externe bureaus adverteren in deze periode actief en roepen huiseigenaren op om via hun bureau bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde. Zij bieden u aan om dit gratis, namens u te doen. Voor u zijn er dan geen kosten aan verbonden. De gemeente is hierdoor echter jaarlijks veel geld kwijt. Dit heeft te maken met de vergoedingen die zij moet betalen aan een particulier bureau als het bezwaar gegrond is of als er fouten zijn gemaakt. Ondanks dat niet alle ingediende WOZ-bezwaren succesvol zijn, is het voor deze bureaus een interessant verdienmodel.

Linksom of rechtsom, komen deze kosten weer bij de burger terug, bijvoorbeeld via een verhoging van het belastingtarief. U kunt daarom het beste zelf rechtstreeks bij BsGW bezwaar maken tegen de WOZ-waarde als u het hier niet mee eens bent.

Bel eerst met BsGW

BsGW helpt u graag en adviseert u over de juiste vervolgstap. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet correct is vastgesteld, passen zij die zo snel mogelijk aan. De eerste vier weken na ontvangst van de WOZ-beschikking zijn ervaren taxateurs van BsGW telefonisch direct bereikbaar. Om de waarde te bepalen kan het zijn dat BsGW ook een afspraak met u maakt om bij u ter plekke te komen kijken.

BsGW is telefonisch bereikbaar via 088-8420420 op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. Of stuur uw bezwaar rechtstreeks in op de website van BsGW.