Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Huisbezoeken ‘Buurten’ afgerond in Milsbeek (01-09-2020)

Elk jaar bezoeken vrijwilligers ouderen in onze gemeente voor het project ‘Buurten’. Dit jaar was Milsbeek aan de beurt.  In een gezellig gesprek werd gevraagd hoe het met de ouderen gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben.

Fijn wonen

Ouderen gaven in de gesprekken aan graag in Milsbeek te wonen. Ze zijn blij met de sociale contacten en het gevoel van veiligheid en saamhorigheid. Ook zijn ze positief over de voorzieningen die er zijn, zoals de supermarkt en slager.

Zorgen

Hoewel het fijn wonen is in Milsbeek, waren er ook zorgen over de ouderenhuisvesting. Sommigen vrezen dat ze uit Milsbeek moeten vertrekken.

Ook werden er zorgen geuit over de verkeersveiligheid en de openbare ruimte. Daarvoor brengen we graag ons meldingssysteem onder de aandacht. Is er iets kapot, ligt er ergens rommel, ervaart u overlast of ziet u een gevaarlijke situatie? Meld dit dan via www.gennep.nl/melding. We lossen het probleem zo snel mogelijk op.

Aan de slag

Gemeente Gennep bedankt de mensen die in gesprek zijn gegaan met de vrijwillige ouderenconsulenten. We gaan aan de slag met de informatie die we hebben verkregen uit de gesprekken om het wonen en leven in Milsbeek nog fijner te maken.

Huisbezoeken Ottersum

De volgende huisbezoeken staan gepland in Ottersum. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, worden deze weer opgepakt.