Herontwikkeling Gennepermolen

De voormalige brandweerkazerne en het naastgelegen perceel tussen de Niers en de Genneperhuisweg vragen al jaren om een passende nieuwe bestemming. Eerder lukte het niet om een ontwikkelaar te selecteren voor herontwikkeling van de entree van Gennep. Tot de gemeente in gesprek raakte met de MeyerBergman Erfgoed Groep.

Op 17 december ondertekenden gemeente Gennep en MeyerBergman Erfgoed Groep een intentieovereenkomst. Deze partij, met referentieprojecten als de Westergasfabriek en paleis Soestdijk, gaat in samenwerking met de gemeente een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Binnen een jaar presenteert MeyerBergman Erfgoed Groep een plan aan de gemeente, dat ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd. Als het plan voor herontwikkeling haalbaar blijkt, dan neemt MeyerBergman Erfgoed Groep de verdere ontwikkeling en realisatie ter hand. De ondertekening vond maandagochtend plaats op het terrein zelf, onder toeziend oog van wethouder ruimtelijke ontwikkeling, Rob Peperzak.

Enthousiast

MeyerBergman Erfgoed Groep is in de zomer al begonnen met de oriëntatie op gemeente Gennep. Ze zijn erg enthousiast over de rijke historie van onze gemeente. Peter Mulder van MeyerBergman Erfgoed Groep: “We hopen de gemeente over een jaar te verrassen met een mooi plan!” Waarop burgemeester De Koning reageerde: “Wij laten ons graag verrassen!”