Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Herinrichting Tielebeek

De gemeente Gennep en Waterschap Limburg gaan samen aan de slag met de Tielebeek. Daarvoor is in maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. De werkzaamheden vinden dit en volgend jaar plaats.

De Tielebeek wordt opnieuw ingericht, zodat de beek weer gaat meanderen. Daarnaast wordt de bestaande riooloverstort aan de Rozenbroek in Milsbeek aangepast. Na oplevering van het project is het bekensysteem klimaatbestendig en duurzaam. De projectleider van Waterschap Limburg licht in een videopresentatie toe hoe de herinrichting wordt aangepakt. Achtergrondinformatie kunt u vinden op de website van Waterschap Limburg.