Groot onderhoud asfalt - aangepaste planning

In opdracht van gemeente Gennep voert Mouwrik Waardenburg Oost B.V. deze zomer onderhoudswerkzaamheden uit aan het asfalt op diverse wegen. De planning die 17 juli is gecommuniceerd, is gewijzigd. In dit bericht vindt u de nieuwe planning.

Siebengewaldseweg

De eerste afsluiting van de Siebengewaldseweg in Ottersum heeft volgens planning op 22 en 23 juli plaatsgevonden, waarbij het asfalt werd gerepareerd. De tweede afsluiting staat gepland op 18, 19 en 20 september. Dan wordt de aanwezige belijning verwijderd en een nieuwe slijtlaag aangebracht over het totale wegoppervlak. De derde afsluiting staat gepland op 14 en 15 oktober. Op deze dagen wordt de belijning opnieuw aangebracht. Wij vragen u om op deze data uw auto niet op of nabij de rijbaan te parkeren.

Ongeveer een week na het aanbrengen van de slijtlaag wordt de straat aangeveegd en worden de overtollige steentjes opgeruimd. De werkzaamheden op 11 september, 14 en 15 oktober zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen eventueel worden uitgesteld.

Hoogveld en Hoofdstraat

Op 29 augustus worden er op het Hoogveld en de Hoofdstraat in Heijen kleine asfaltreparaties uitgevoerd. Om de overlast voor de bedrijven te beperken worden deze werkzaamheden in de avond tussen 19.00 en 24.00 uur uitgevoerd.

Overige wegen

Op 11 september wordt op overige wegen een nieuwe slijtlaag inclusief steenslag aangebracht over het totale wegoppervlak. De overige wegen zijn Sprokkelveld, Vagevuurweg, Looiseweg, Baasestraat, Ervensestraat, Driekronenstraat, Horsestraat, Hondsiepsebaan, Aaldonksestraat en Veedijk. De wegen worden hiervoor enkele uren afgesloten. Wij vragen u om op deze dag uw auto niet op de rijbaan te parkeren. Afhankelijk van het weer kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Ongeveer één week na het aanbrengen van de slijtlaag wordt de straat aangeveegd en worden de overtollige steentjes opgeruimd.

De heer M. Bilbas is namens gemeente Gennep de contactpersoon voor dit project. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0485-494141.