Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Grondverkoop maakt woningbouw Gennepermolen mogelijk (22-07-2021)

Gemeente Gennep heeft de grond rond de Gennepermolen verkocht aan gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels). Beide partijen tekenden op 22 juli 2021 de koopovereenkomst van de grond aan de Genneperhuisweg. Met deze verkoop van circa vierduizend vierkante meter grond wordt nieuwbouw bij de Gennepermolen mogelijk. De oude brandweerkazerne maakt hier geen onderdeel van uit.

Nadat de oude kazerne onlangs de status van gemeentelijk monument kreeg, is sloop en herbouw van het pand van de baan. Om de bouw van 13 stadswoningen en 14 appartementen naast de kazerne doorgang te laten vinden, is de herontwikkeling van de oude kazerne uit het nieuwbouwplan gehaald. MeyerBergman Erfgoed Groep en SDK Vastgoed hebben samengewerkt in de planvorming voor deze locatie.

Kwaliteitsimpuls

Wethouder Rob Peperzak: “Ik ben blij dat de plannen voor de bouw van 27 woningen nu verder uitgewerkt kunnen worden. De procedure voor wijziging van het bestemmingsplan kan nu van start. Met de woningen die georiënteerd zijn op de Niers en de uiterwaarden komt er een kwaliteitsimpuls die deze locatie verdient, naast de 12 sociale huurappartementen die er al zijn boven het notariskantoor. Er is veel belangstelling voor de koopwoningen. Het betekent doorstroom in de krappe woningmarkt.” De bestemmingsplanprocedure duurt ongeveer een jaar en zal medio 2022 zijn afgerond. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is, start de verkoop van de woningen. Naar verwachting kan de bouw begin 2023 van start.

SDK Vastgoed

SDK Vastgoed en MeyerBergman Erfgoed hebben samengewerkt in het plan dat de naam Houtzagerij kreeg. Vanaf nu neemt SDK Vastgoed de ontwikkeling geheel over. “Wij hebben samen met MeyerBergman Erfgoed Groep met veel plezier aan dit stedenbouwkundig plan gewerkt. Wij kijken ernaar uit om dit plan, dat goed aansluit bij de ambities van de gemeente, verder te ontwikkelen”, aldus Mark Janssens van SDK Vastgoed.

Houtfabriek

Op de plek waar de nieuwbouw gepland is stond ooit een houtfabriek, de Gennepermolen. Die brandde in 1929 af. Het kantoorgebouw van de fabriek, waar later de brandweer huisvestte, staat er nog. Stichting Monarch en het Cuypersgenootschap pleitten in het voorjaar van 2021 voor behoud van de brandweerkazerne, waarna het de status kreeg van gemeentelijk monument. Dat betekent dat de eerder voorgestelde sloop en herbouw, om er woningen en een commerciële functie in te huisvesten, van de baan is. Op dit moment is de gemeente in gesprek met een mogelijke exploitant van de oude kazerne.

Kijk voor meer informatie op www.gennep.nl/gennepermolen.