Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Grondonderzoek Lob van Gennep van start (02-11-2021)

Begin oktober startte de combinatie Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek een grondonderzoek in het projectgebied van de Lob van Gennep. Het onderzoek kijkt naar de draagkracht van de ondergrond en het eventueel voorkomen van verontreinigingen in de bodem.

Het grondonderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken, die op verschillende plekken in het projectgebied worden uitgevoerd. In sommige gevallen wordt materieel ingezet, zoals een sondeerwagen of grondradar. Op andere plekken worden handmatig grondboringen uitgezet. De informatie uit de onderzoeken is belangrijk voor het ontwerpen van hogere en sterkere dijken en bepaalt bijvoorbeeld het ruimtebeslag dat nodig is voor de dijkversterking.

De looptijd van het onderzoek is 4 tot 5 maanden. Het onderzoek wordt zoveel mogelijk uitgevoerd vanaf de openbare weg of de dijk. Soms is onderzoek nodig op percelen van agrariërs of particulieren. Dan wordt voorafgaand aan het onderzoek contact opgenomen met de eigenaar. Bodex Milieu – Lankelma Geotechniek is begonnen met het grondonderzoek in Middelaar. De komende weken verplaatst het onderzoek zich ook naar Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.