Gouverneur op zoek naar waarnemend burgemeester

Een afvaardiging vanuit de gemeenteraad en het college hebben vrijdag gesproken met de gouverneur van Limburg, Theo Bovens. De verwachting is dat uiterlijk half oktober een waarnemend burgemeester in Gennep zal aantreden die zes tot acht maanden zal blijven.

De waarnemer wordt op korte termijn benoemd door de gouverneur, zonder tussenkomst van de gemeenteraad. De vertrouwenscommissie - bestaande uit vertegenwoordigers van alle in de raad zittende fracties - wordt wel betrokken bij de selectie.

Korte termijn

Vanuit de gemeente is aangegeven dat er vanwege de korte termijn behoefte is aan een kandidaat met ervaring als burgemeester. Deze hoeft dan bijvoorbeeld niet op de wettelijke taken te worden ingewerkt. Tevens is verzocht om iemand met verbindende en gezaghebbende kwaliteiten. De termijn van zes tot acht maanden stelt de raad in de gelegenheid op zorgvuldige wijze op zoek te gaan naar een nieuwe burgemeester voor gemeente Gennep.