Goede Doelen Week wederom succesvol

De opbrengst van de tweede Goede Doelen Week in Gennep, de gezamenlijke collecte voor 13 landelijke fondsen, kent een nog íets hoger opbrengst dan in 2018. Dankzij de inzet van bijna 100 collectanten is een bedrag van €20.442,46 opgehaald. Dit is het totaal van de enveloppen die huis-aan-huis werden opgehaald, enveloppen die bij Bruna werden ingeleverd en de bedragen die per bank zijn overgemaakt.

“Opnieuw een resultaat waar we als organisatie trots op zijn”, aldus Toon Schimmel, penningmeester in het bestuur van de Goede Doelen Week Gennep. “Namens de coördinatoren van de deelnemende fondsen willen we via deze weg alle Gennepenaren hartelijk danken voor hun donaties en alle collectanten voor hun inzet tijdens de Goede Doelen Week. En niet te vergeten de sponsoren die dit mede mogelijk maakten.” Op de website www.gdw-gennep.nl is de opbrengst per fonds terug te vinden.

Collectanten

Wilt u in 2020 helpen met collecteren, of de Goede Doelen Week op een andere manier ondersteunen? Stuur dan een e-mail naar collectanten@gdw-gennep.nl.