Goed Samenleven in Gennep

'Niet óver maar mét nieuwkomers' 

Goed Samenleven is een project waarin gemeenten, organisaties en provincie Limburg twee jaar samenwerkten om de sociale integratie van nieuwkomers in Noord-Limburg te bevorderen. Tijdens de slotbijeenkomst op vrijdag 20 september in Oostrum deelt het netwerk Samen Verder in Gennep hun succeservaringen en dilemma’s met andere gemeenten.

Samen Verder in Gennep is een netwerkgroep van betrokken burgers, maatschappelijke instanties en de gemeente. Roos van Otterdijk, sociaal ondernemer en coördinator van de netwerkgroep, licht toe: “In de netwerkgroep komt de kracht van samenwerking tot uiting. Het succes zit hem in het betrekken van de mensen om wie het gaat. Door niet óver maar mét de nieuwkomers in gesprek te gaan, wordt de behoefte duidelijk. In deze werkgroep ontwikkelen we kansen voor een soepeler integratie en werken deze uit. Professionals leren anders te kijken en houden rekening met kleine dingen. Zo ontstaan er initiatieven die de sociale integratie écht bevorderen. De nieuwkomers die betrokken zijn in de netwerkgroep hebben grote stappen gezet in hun ontwikkeling en participatie. En er zijn succesvolle activiteiten georganiseerd, zoals de interreligieuze ontmoetingsdag, de trainingsgroep voor vrouwen en de ontmoetingsbarbecue. Allemaal initiatieven vanuit de mensen zelf.”

Voorbeeld

Van alle statushouders in gemeente Gennep heeft ongeveer 60 procent een betaalde baan, de rest volgt een training. Roos vervolgt: “De Gennepse aanpak is dus een goed voorbeeld van inburgering, al gaan er ook nog veel dingen niet goed genoeg. Maar door ze samen te bespreken, kunnen we er ook samen wat aan doen. Ik ben er trots op hoe we dat hier in Gennep hebben aangepakt en dat gaan we op 20 september overbrengen. Door onze successen te delen, maar juist ook door in gesprek te gaan over dilemma’s. Daar leer je het meeste van. Het netwerk gaat verder met focusgroepen. De onderwerpen die aan bod komen en de mensen die daarbij betrokken zijn variëren.” 

Jaar van de Ontmoeting

De komende maanden staan er nog diverse activiteiten op de kalender van het Jaar van de Ontmoeting. Bijvoorbeeld de lezing ‘Iran, Bakermat van onze beschaving’ op 19 september en het concert van Projectkoor Gelderland met aansluitend broodbakactiviteiten op 27 oktober. Kijk voor meer informatie op www.evenementengennep.nl

De netwerkgroep Samen Verder in Gennep is verdeeld in drie werkgroepen: Noodzaak van de Nederlandse taal, 2019 Jaar van de Ontmoeting en Wensen en behoeften bij integratie.
Betrokkenen zijn:
- Gennepenaren waaronder ambassadeurs met verschillende culturele achtergronden
-Vluchtelingenzorg
-Intos
-Synthese
-Team Toegang
-Stichting Evenementen Gennep (SEG)
-Gennep Doet Mee
-Biblioplus
-Basisschool Maria Goretti
-Hogeschool Arnhem Nijmegen
-ROOS, krachtige en duurzame verbindingen

Zie ook het animatiefilmpje over hulpverlening aan statushouders in Gennep op Youtube.