Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gewijzigde planning groot onderhoud asfalt (13-07-2021)

Enkele weken geleden publiceerden we een nieuwsbericht over de onderhoudswerkzaamheden die de komende maanden plaatsvinden aan diverse asfaltwegen en fietspaden in de gemeente Gennep. Door weersomstandigheden en noodzakelijke extra reparaties hebben we de planning voor een aantal wegen en fietspaden helaas moeten wijzigen.

De gewijzigde planning vindt u op www.gennep.nl/GR2021. Daar vindt u ook meer informatie over de onderhoudswerkzaamheden, wegafsluitingen, omleidingen en hinder.