Geraniums sieren Gennep

Sinds IJsheiligen prijken de geraniums weer aan de lantaarnpalen. Op 15 mei hingen de medewerkers van Buitenwerk 120 bakken aan 60 lantaarnpalen in de kern van Gennep, Spoorstraat, Zandstraat, Jan Lindersplein, Torenstraat en Niersstraat. Zoals elk jaar zorgen ze voor een fleurige en welkome uitstraling van onze gemeente. En een gevoel van trots bij de medewerkers van Groenbedrijf Milsbeek!

De geraniums worden in januari door Groenbedrijf Milsbeek (Dichterbij) in de kas opgekweekt. Hier telen zij ook allerlei groenten. De geraniumbakken hebben een reservoir waaruit de geraniums hun water halen. Deze worden door Buitenwerk wekelijks bijgevuld met een beetje meststof. In het najaar, ten tijde van de Gennepse kermis, brengt Buitenwerk de geraniumbakken weer terug naar Milsbeek.