Gennep verbetert duurzaamheid fors

Duurzaamheid is één van de ambities van gemeente Gennep de komende jaren. Uit de Nationale monitor duurzame gemeenten 2018 komt Gennep, samen met gemeente Tubbergen, als snelste stijger naar voren. Gennep heeft de totale duurzaamheidsscore het meest weten te verbeteren ten opzichte van vorig jaar. De duurzaamheidsscore geeft aan in hoeverre gemeenten er in slagen een reeks van duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Rob Peperzak, wethouder duurzaamheid: “Met plaats 203 staan we in de middenmoot van 380 gemeenten. We hebben nog een weg te gaan, maar de eerste stappen zijn gezet. Als gemeente geven we steeds meer invulling aan onze voorbeeldfunctie. Dat is van belang om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de hele gemeente, samen met inwoners en ondernemers. Zo komt er een loket om inwoners en ondernemers nog beter te adviseren over energie en duurzaamheid. En we werken onder andere aan verduurzaming van ons gemeentekantoor, wagenpark en openbare verlichting. Volgend jaar in de top 100 lijkt mij een mooi streven!”

Meer informatie over de Nationale monitor duurzame gemeenten 2018 vindt u op de website van Telos.