Gennep investeert in lokale economie

Sinds 19 november is gemeente Gennep als tweede gemeente officieel partner van MKB Limburg. Wethouder Janine van Hulsteijn:  “Met ondertekening van het partnerschap kunnen we nog beter werk maken van een goed ondernemersklimaat. Bijvoorbeeld door actieve deelname aan MKB-activiteiten en overleggen in de regio. Dat is van belang voor onze lokale economie."

Deze stap sluit aan bij de ambitie van het college om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Van Hulsteijn: “Een bruisende gemeente  is voor alle doelgroepen van belang. Voor de leefbaarheid, toerisme en recreatie en werkgelegenheid. Als gemeente willen we bijdragen aan een goed ondernemersklimaat. Zo hebben we onlangs deelgenomen aan het tweejaarlijkse onderzoek naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland. We vinden het belangrijk om te weten hoe ondernemers denken over de dienstverlening van de gemeente en wat in hun ogen beter kan. De resultaten van dat onderzoek worden in december bekend. Maar we gaan niet alleen op de resultaten van zo’n onderzoek af. In gesprek gaan met betrokkenen is minstens zo belangrijk. Bijvoorbeeld afgelopen dinsdag tijdens een bijeenkomst met ondernemers en vastgoedeigenaren over de leegstand in het kernwinkelgebied. We hebben van gedachten gewisseld over kansen voor winkels en horeca en wat dit vraagt van de betrokkenen. De bijeenkomst vond plaats in het leegstaande Blokker-pand. Heel illustratief natuurlijk. Lege, donkere etalages wil niemand. Het plan van aanpak heeft hoge prioriteit.”