Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gennep in beweging (25-08-2020)

Samen met partners zet gemeente Gennep zich in voor een gezonde beweegomgeving. Daarvoor is het Genneps Sportakkoord ontwikkeld, met als doel dat iedereen met plezier kan sporten en bewegen.

Resultaten sport- en beweegmonitor

Een onderdeel van het Genneps Sportakkoord is het in beeld brengen van het sport- en beweeggedrag van de inwoners. Daarom is er vorig jaar een sport- en beweegmonitor uitgevoerd onder de inwoners van Gennep vanaf 12 jaar. Daaruit blijkt dat 55 procent van de inwoners voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Dat percentage is niet veranderd ten opzichte van 2016. Wel blijkt dat er in 2019 vaker intensiever werd bewogen door de inwoners van de gemeente Gennep.

Vergeleken met de rest van Nederland scoort de gemeente Gennep goed. 81 procent van de inwoners van Gennep sportte in 2019 minimaal 12 keer per jaar. Het gemiddelde voor de rest van Nederland is 70 procent. De belangrijkste redenen om te sporten waren gezondheid, plezier en lekker buiten zijn. Tijdgebrek, beperkte motivatie en lichamelijke problemen waren redenen om niet te sporten.

Ben Bizzie

Om sporten en bewegen ook bij kinderen te stimuleren is Ben Bizzie actief in de gemeente Gennep. Ook dit schooljaar is er weer een programma met verschillende naschoolse Ben Bizzie-activiteiten voor basisschoolleerlingen. Zo staan er ‘Mario Kart’, ‘Ren je rot’, acrobatiek en voetgolf op het programma. Ook worden er bij verenigingen weer clinics georganiseerd, zoals zwemmen, paardrijden en tennissen, maar ook acteren, dansen en zingen.

Begin september krijgen basisschoolkinderen een programma met alle Ben Bizzie-activiteiten voor dit schooljaar. Ook ontvangen ze dan een programma met de activiteiten voor kinderen tijdens de Nationale Sportweek (18 tot en met 27 september).

Kijk voor meer informatie over Ben Bizzie op de website van Ben Bizzie.