Gemeenteraad bijgepraat over vertrek burgemeester

Op 16 september is de Gennepse gemeenteraad door de vertrouwenscommissie bijgepraat over het vertrek van burgemeester Peter de Koning. De vergadering vond plaats achter gesloten deuren en werd voorgezeten door Jacques van Bergen, die eerder door de raad was benoemd als plaatsvervangend voorzitter.

De raadsleden hebben tijdens de besloten vergadering meer duidelijkheid gekregen over de achtergronden van het vertrek van de burgemeester. Voorzitter Van Bergen laat weten dat hij namens de raad kan berichten dat de aanwezigen op een goede wijze zijn bijgepraat. “Na de toelichting was duidelijk begrip merkbaar bij de aanwezige raadsleden voor de onvermijdelijkheid van het vertrek van de burgemeester” aldus de voorzitter. Hij vertrouwt erop dat er nu een streep gezet kan worden onder het verleden en dat de blik op de toekomst kan worden gericht.