Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeente Gennep verzamelt alvast aanvragen voor noodsteun zzp’ers

Gemeente Gennep is op vrijdag 20 maart al begonnen met het verzamelen van aanvragen voor noodsteun voor zzp’ers in de gemeente. Dit doen we vooruitlopend op de definitieve regeling, die het Rijk naar verwachting begin komende week bekendmaakt.

Wethouder Economie, Janine van Hulsteijn: “De gemeente doet al het mogelijke om de ondernemers te steunen. We geven zo snel mogelijk invulling aan de landelijke regelingen voor ondernemers. Ik roep ondernemers op om gebruik te maken van deze steun, zodat er voor zoveel mogelijk zzp’ers perspectief blijft, nu en na deze crisis. Door de aanvragen nu al te verzamelen, kunnen we snel aan de slag als de regeling van het Rijk definitief is.”

Wethouder Sociaal Domein, Peter Lucassen: “Ook voor onze zzp’ers in de zorg- en welzijnssector zijn dit erg moeilijke tijden. Zorgondernemers maken zich grote zorgen over de continuïteit van hun dienstverlening. Door onder andere de noodsteun zo snel mogelijk bij onze zzp’ers te krijgen, proberen we de acute nood te verzachten.”

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelde op 18 maart een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten.