Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Gemeente Gennep verbiedt afsteken consumentenvuurwerk

Het afsteken van consumentenvuurwerk in gemeente Gennep is per direct verboden. Met dit verbod voert het college de motie in de gemeenteraad uit van 27 januari dit jaar. In die motie roept de raad het college op om een totaalverbod in te stellen op het afsteken van consumentenvuurwerk, waaronder ook sierpotten en fonteinen. Fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes en trektouwtjes vallen niet onder het verbod.

Burgemeester Van Beek: “Ik realiseer me dat een vuurwerkverbod niet bij iedereen in goede aarde valt. Maar de gemeenteraad vindt dat we niet door kunnen gaan op de oude manier met vernielingen, brandstichting, agressie en geweld tegen hulpverleners, zoals ook in Gennep tijdens de afgelopen jaarwisseling het geval was. Oud en nieuw moet weer een veilig en gezellig feest worden voor iedereen.”

Initiatieven samenleving

Inwoners en ondernemers die festiviteiten tijdens de jaarwisseling willen organiseren kunnen hiervoor een voorstel indienen bij de gemeente. De gemeente zal hierin niet het voortouw nemen, want vanuit de samenleving ontstaan kwalitatief hoogwaardige initiatieven mét draagvlak.