“Gelijke mogelijkheden schadevergoeding na overstroming”

Het project Lob van Gennep richt zich op een betere hoogwaterveiligheid voor het gebied tussen Mook en Gennep door de huidige dijken hoger en sterker te maken. Als in extreme situaties het water in de Maas hoger wordt dan de dijken kunnen keren, overstroomt het gebied. Gedupeerden kunnen een beroep doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Gebouwen (en wijzigingen aan gebouwen) van na 19 april 1996 vallen echter niet onder deze wet. Wethouders Peperzak (Gennep) en Wienhoven (Mook en Middelaar) vinden dat onrechtvaardig en pleiten voor gelijke rechten.

Nader onderzoek

Wethouder Peperzak: “Samen met wethouder Wienhoven heb ik gevraagd om te onderzoeken of en hoe de mensen die buiten deze wet vallen dezelfde mogelijkheden kunnen krijgen voor een schadevergoeding als gevolg van een overstroming.” Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Stuurgroep Lob van Gennep.

Besluit door Rijk

Wethouder Wienhoven: “Hiermee is nog niet gezegd dat de uitsluiting van gebouwen en verbouwingen van na 19 april 1996 van tafel is. Uiteindelijk zal het Rijk hierover besluiten.”

Informatiemarkten op 9 en 10 december

In december zijn er weer twee informatiemarkten over de Lob van Gennep. We informeren u graag over de stand van zaken en het verdere proces. Ook kunt u vragen stellen aan het projectteam.

•             Maandag 9 december van 16.00 tot 21.00 uur bij het Trefpunt te Milsbeek.
•             Dinsdag 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mare te Gennep.

De informatiemarkt is doorlopend te bezoeken. Het volledige programma en meer informatie vindt u op www.lobvangennep.nl.