Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Fit- en gezondheidstest in Milsbeek (09-11-2021)

Gennep Doet Mee, ESP en Gennep Vitaal organiseren een fitheidstest voor 70-plussers in Milsbeek. Deze test vindt plaats op vrijdag 19 november tussen 10.30 en 14.30 uur in zalencentrum Trefpunt in Milsbeek. Per deelnemer duurt de test ongeveer een 30 minuten. Uiteraard worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Persoonlijk advies

Tijdens de test wordt onder andere uw conditie, spierkracht, balans en flexibiliteit gemeten. U wordt daarbij begeleid door een lokale professional. Na afloop van de test bespreekt een medewerker de resultaten met u en ontvangt u een persoonlijk advies.

Extra datum

Wegens de grote belangstelling en de huidige maatregelen rondom het coronavirus, worden de fitheidstesten op een extra datum uitgevoerd. Het is nog niet bekend welke datum dit is. Hierover informeert de organisatie u tijdig.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden voor de fitheidstest? Neem dan voor 12 november contact op met beweegcoach Olga via olga@gennepdoetmee.nl of bel naar 06-52670231.