Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Excursies uitbreiding haven Heijen (15-06-2021)

Wilt u zich laten informeren over de plannen van uitbreiding van de haven in Heijen? Gemeente Gennep en de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint B.V. en AVG Beheer organiseren hiervoor excursies in het gebied. Deze kleinschalige excursies komen in de plaats van een informatiebijeenkomst die vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is.

Meld u aan

Geïnteresseerden kunnen zich via www.gennep.nl/havenheijen aanmelden voor een excursie over Natuur en landschap, Verkeer of Bedrijven. In groepjes van 4 personen worden deelnemers rondgeleid door deskundigen van de gemeente, de initiatiefnemers en externe deskundigen. Daarbij is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De excursies van ongeveer een uur vinden plaats tussen 24 juni en 8 juli.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage

Van donderdag 17 juni tot en met woensdag 29 juli 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Op www.gennep.nl/havenheijen vindt u meer informatie over de procedure en hoe belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.