Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Excursies uitbreiding haven Heijen gestart (29-06-2021)

Gemeente Gennep en de initiatiefnemers Teunesen Zand en Grint B.V. en AVG Beheer organiseren excursies over de uitbreiding van de haven in Heijen. Op 24 juni ging de eerste excursie van start over Natuur & Landschap. De deelnemers waren enthousiast over de informatie ter plekke en het persoonlijk contact.

Wilt u ook deelnemen aan een excursie? Dat kan nog tot en met 8 juli 2021. Meld u aan op www.gennep.nl/havenheijen.

Van donderdag 17 juni tot en met woensdag 29 juli 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Op www.gennep.nl/havenheijen vindt u meer informatie over de procedure en hoe belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen.