Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen.

Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Evenementenbeleid

Onze gemeente kent een rijk aanbod aan evenementen. Het organiseren van evenementen en festiviteiten past onze inwoners goed. Evenementen dragen bij aan een levendige, leefbare en gezellige gemeente. Belangrijk hierbij is dat de balans bewaakt wordt tussen levendig en leefbaar. Om die balans beter te kunnen bewaken, is een nieuw evenementenbeleid vastgesteld. 

Gesprekken met organisatoren, omwonenden en ondernemers

Het nieuwe beleid geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheden van geluid, locaties en faciliteiten rondom evenementen. Het beleid is tot stand gekomen door gesprekken te voeren met organisatoren van evenementen, omwonenden en ondernemers. Er is onder andere een maximum aantal geluidsbelastende evenementen per locatie per jaar vastgesteld. Ook wordt de administratieve last voor organisatoren verminderd.