Europese verkiezingen 23 mei

Op donderdag 23 mei kunt u stemmen voor het Europees Parlement. Om u zo goed mogelijk voor te bereiden, informeren wij u over de stempas, stemlokalen en iemand machtigen om voor u te stemmen.

Uw persoonlijke stempas

Wie kiesgerechtigd is, heeft een persoonlijke stempas per post ontvangen. Heeft u uw stempas niet ontvangen of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk. Het mondelinge verzoek moet uiterlijk woensdag 22 mei om 12.00 uur zijn gedaan. Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk op maandag 20 mei zijn ontvangen.

Welk stemlokaal?

Bij de Europees Parlementsverkiezing kunt u met uw stempas en een geldig identiteitsbewijs stemmen in ieder stemlokaal binnen uw gemeente. Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland? Dan moet u een kiezerspas aanvragen bij de gemeente. De stemlokalen zijn de bij verkiezingen geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Op www.gennep.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van de acht stemlokalen in onze gemeente.

Kan ik iemand machtigen om voor mij te stemmen bij verkiezingen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsformulier. Meer informatie over het machtigen vindt u op www.gennep.nl/verkiezingen. Of bel bij vragen naar de gemeente, via telefoonnummer (0485) 494141.

Ronselen van volmachten

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het ronselen van volmachten (het benaderen van kiezers met het verzoek om een volmacht te verlenen) is strafbaar.

Openbare telling

Op grond van de Kieswet mogen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen door het stembureau vanaf 21.00 uur. Het tellen van de stemmen is openbaar. Kijkers mogen de telling echter niet verstoren en ook niet helpen met tellen.