Een nieuwe visie op dienstverlening

De samenleving verandert in een rap tempo. Internet en sociale media worden steeds belangrijker. Maar veel mensen hechten ook waarde aan persoonlijk contact.

De gemeente wil met haar dienstverlening goed blijven aansluiten op de wensen en behoeften van de Gennepse samenleving. Daarom werken we aan een nieuwe visie op dienstverlening.

Voor de nieuwe visie gaan we zoveel mogelijk ideeën ophalen. Dat doen we bij inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Een aantal leden van de gemeenteraad heeft tijdens een bijeenkomst op 28 oktober al de eerste input gegeven voor de visie. Aan de hand van vier vragen bedachten de raadsleden hoe onze dienstverlening er in 2030 uit moet zien. Een kleine selectie van de antwoorden:


Wat blijven we doen in 2030?

 • Goed bereikbaar, ook via de telefoon.
 • Aandacht voor ouderen, laaggeletterden en hulpbehoevenden.
 • Gemeente eerste aanspreekpunt voor inwoners.

Wat moet er echt anders in 2030?

 • Sneller beantwoorden van vragen.
 • Geen ambtelijke taal meer.
 • Digitale werkplekken voor inwoners in het gemeentekantoor.
 • Geen gemeentekantoor meer, alleen een representatieve ruimte.

Hoe werken we in 2030?

 • Veel digitale communicatie, maar ook goede ‘hulploketten’.
 • Medewerkers van de gemeente werken vooral buiten het gemeentekantoor.
 • De gemeente spreekt de taal van de inwoners.

Wat verwachten we van inwoners in 2030?

 • Vertrouwen om een kwetsbare vraag of situatie voor te leggen aan de gemeente.
 • Ook zelf normen en waarden respecteren.
 • De weg kunnen vinden in de informatie van de overheid.


De ideeën van de raad gebruiken we voor de nieuwe visie. Maar we zijn ook benieuwd wat anderen vinden van onze dienstverlening. Daarvoor gaan we de komende tijd op pad in de gemeente. Heeft u ideeën of wensen voor de dienstverlening van de gemeente? Laat het ons weten via een mail aan dienstverlening@gennep.nl. Want samen werken we aan een klantgerichte gemeente!