Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Doortrappen in Gennep (20-04-2021)

Op maandag 12 april was de aftrapbijeenkomst van het landelijke programma ‘Doortrappen’ in Gennep. Dit programma heeft als doel dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Het maakt ouderen en hun omgeving bewust van de mogelijkheden en de gevaren. Dit gebeurt onder andere met trainingen fietsvaardigheid en verkeerstheorie.

Tijdens de bijeenkomst werd het programma toegelicht aan zo’n 15 aanwezige organisaties, in het bijzijn van wethouder Janine van Hulsteijn. De gemeente gaat de behoeften van ouderen peilen en we gaan in gesprek met diverse partners om een actieprogramma op te stellen. Hiermee hopen we na de zomervakantie te kunnen starten. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.doortrappen.nl of neem contact op met coördinator Pleun via pleun@gennepdoetmee.nl.