Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Doortrappen in de gemeente Gennep (19-10-2021)

Gemeente Gennep doet als eerste Limburgse gemeente mee met het landelijke programma ‘Doortrappen’. Dit programma heeft als doel dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Daarvoor organiseren we samen met Gennep Doet Mee bijeenkomsten in de hele gemeente.

In Ottersum zijn al twee goed bezochte bijeenkomsten geweest. De komende tijd zijn er ook bijeenkomsten in de andere kernen en wijken, vaak in nauwe samenwerking met de KBO en de dorps- en wijkverbinders. Een fietsdocent en de beweegcoaches van Gennep Doet Mee en Gennep Vitaal begeleiden de sessies.

Op 8 oktober was de eerste bijeenkomst in Gennep-West. De deelnemers waren erg enthousiast en er komt binnenkort een vervolgbijeenkomst. Wilt u meer informatie of wilt u deelnemen aan een van de Doortrappen-bijeenkomsten in de gemeente Gennep? Neem contact op met beweegmakelaar Maloe Janssen via maloe@gennepdoetmee.nl of 06-82756064, of meld u bij de KBO.