Dijkgraaf en wethouder over Lob van Gennep

man met microfoon voor zaal met mensen

Patrick van der Broeck (voorzitter van de stuurgroep Lob van Gennep, tevens dijkgraaf Waterschap Limburg) en Rob Peperzak (wethouder gemeente Gennep) waren te gast bij Maasduinen Centraal. Ze gaven een toelichting over het hoe en waarom van de Lob van Gennep, over de oplossingsrichtingen die op tafel liggen en over het verdere proces tot aan besluitvorming eind 2020. 

Pas dan neemt de stuurgroep met bestuurders van het Rijk, drie provincies, twee waterschappen en twee gemeenten besluiten over de Lob van Gennep. Het interview vond plaats voorafgaand aan de informatieavonden begin september. De volgende informatiebijeenkomsten worden verwacht in november. Nieuwsgierig? Luister de opname dan terug via www.maasduinencentraal.nl/dijkgraaf-en-wethouder-over-de-lob-van-gennep/

Veelgestelde vraag

Waarom werken gemeenten mee aan het project Lob van Gennep?

Om het gebied veiliger te maken dan dat het nu is. Door maatregelen te nemen in de Lob van Gennep kan het gebied een stuk beter beschermd worden tegen overstromingen, dan de bescherming die in de huidige situatie aanwezig is. De gemeenten zien erop toe dat de beste oplossing wordt gekozen die zorgt voor waterveiligheid van het hele gebied, waarbij in ieder geval aan de wettelijke norm wordt voldaan. Om die rol te vervullen, zijn de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar lid van de stuurgroep.

Wethouder Rob Peperzak: “Mijn inzet is om te zorgen voor maximale hoogwaterbescherming voor de bewoners. Want daar heeft iedereen recht op. Momenteel inventariseren we eerst welke mogelijke oplossingen er liggen. Er liggen er nu drie, maar er is zeker ruimte voor een vierde of vijfde oplossing. Ik sta echt voor het belang van de mensen in de gemeente Gennep. Het allergrootse belang is waterveiligheid en de oplossing kiezen die optimaal recht doet aan het gebied.”

Op www.lobvangennep.nl vindt u andere veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Laat het weten via info@lobvangennep.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en het nieuws? Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl of volg ons via sociale media: Facebook @Lobvangennep en Twitter @Lobvangennep.