Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

Digitale voorbereidende raadsveradering (25-10-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 25 oktober 2021 om 20.00 uur vindt er een voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen. Deze vergadering is digitaal.

  • Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025
  • 2e trimesterrapportage 2021
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Milsbeek, Draaischijf e.o.'
  • Ingediend verzoek tot agendering door de fractie CDA

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.