Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (15-06-2021)

Voor de afwisseling had de raad nu eens niet genoeg aan 3 uur vergaderen. Het werd bijna half 12 in de vergadering, die wederom vanuit thuis werd gevolgd. Oorzaak was een motie van de PvdA over fatsoenlijk bestuur. Deze motie is eerder door Klaver en Ploumen in de Tweede Kamer ingediend en heeft daar een ruime meerderheid gekregen van dezelfde partijen die in Gennep in de raad zijn vertegenwoordigd.

In Gennep lukte dat niet. De PvdA stond uiteindelijk zelfs alleen. Punt van kritiek was dat de PvdA door het indienen van deze motie, waarin stond dat het college moest handelen in de geest van die motie, suggereerde dat er van alles mis was met de Gennepse bestuurscultuur. Dat ging de andere partijen te ver. Ze wilden wel via voorbeelden kijken wat er beter zou kunnen in de benadering van mensen en de omgang met elkaar. Een motie van de coalitiepartijen CDA, SP en VVD voor zo’n nadere verdieping haalde het wel.

In de raad werd daarnaast stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid en oud-voorzitter van de VVD Gennep, mevrouw Marian De Bruijn. De fractievoorzitter van de VVD, Holger Rodoe, en burgemeester Hans Teunissen spraken een in memoriam uit.

D66 verheugde zich in het besluit van de raad om Arjen Mehlkop weer toe te laten als burgerraadslid. Hij was eerder burgerraadslid voor D66, maar haakte eerder deze raadsperiode af. Nu hij lijsttrekker wordt voor D66 bij de verkiezingen volgend jaar, loopt hij inmiddels warm.

Verder hamerde de burgemeester een indrukwekkend aantal van 20 voorstellen af. De jaarrekening van de gemeente, die sloot met een positief saldo van bijna 4 ton, werd vastgesteld. Hetzelfde gold voor het beleid huisvesting internationale werknemers, met een unaniem gedragen aanvulling om ook het zogenoemde keurmerk AKF voor de huisvesting bij agrarische ondernemers te accepteren. Met het vastgestelde beleid kan er beter toezicht komen op de huisvesting van arbeidsmigranten.

De jaarstukken van alle grote gemeenschappelijke regelingen waar Gennep in zit, werden al dan niet voorzien van extra opmerkingen afgetikt. Ook een aantal bestemmingsplannen werd goedgekeurd, net als een voorstel om het bedrag voor startersleningen op te hogen naar € 49.000.