Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (28-04-2021)

De raad van Gennep boog zich tijdens de raadsvergadering op 19 april onder andere over de vraag wat te doen met inwoners die problematisch in de schulden terecht komen. Iedereen was het erover eens dat de gemeente mensen maximaal moet helpen om zo snel mogelijk uit een uitzichtloze situatie van schulden te komen. De PvdA en D66 dienden een voorstel in om als gemeente een deel van de schulden over te nemen. Het college vond het een sympathiek idee, maar vroeg tijd om de landelijke ervaringen en financiële consequenties ervan te kunnen beoordelen. De raad ging hierin mee en het voorstel werd aangehouden.

Het raadsvoorstel om mee te profiteren van de gelden die het Rijk en de provincie beschikbaar stellen om van Noord-Limburg de gezondste regio van Nederland te maken, werd unaniem aangenomen. De raad moest zich wel door onbegrijpelijk jargon worstelen van eerste en tweede tranche Regio Deal, projectenveloppen en investeringsagenda’s om als regio uiteindelijk zo’n € 70 miljoen aan subsidies binnen te halen.

Verder boog de raad zich over een voorstel van D66 om nog een keer naar de oplossing voor de vijfsprong N271 en Pastoorsdijk/Mookerplas op de gemeentegrens te kijken. Dat voorstel werd door de meerderheid van de raad afgewezen, omdat er al uitgebreid met alle betrokkenen en de provincie als wegbeheerder is gekeken naar alternatieven. De nu voorgestelde oplossing is uiteindelijk toch de beste oplossing, vond de meerderheid.

Het CDA vond dat de gemeente meer gebruik moest gaan maken van Streekpost in plaats van PostNL. Het college zegde toe te kijken of vooruitlopend op een nieuwe aanbesteding, die nog dit jaar volgt, de lokale aanbieder al mee kan dingen naar opdrachten die buiten het lopende contract omgaan.

Tot slot werd er aandacht besteed aan het initiatief dat ook leeft in andere gemeenten met een Molukse gemeenschap. Het idee is om de grafrechten voor de eerste generatie Molukkers af te kopen en de graven een monumentale status te geven. Uitgezocht wordt om hoeveel graven het gaat in Gennep en over welke kosten we het dan hebben.

Na ruim 2 uur digitaal vergaderen zat de aprilvergadering er op en liet burgemeester Teunissen de hamer vallen.