Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten (22-09-2020)

De raadsvergadering van 14 september stond in het teken van het afscheid van waarnemend burgemeester Willibrord van Beek.

De burgemeester, die een jaar geleden voor een paar maanden zou invallen in Gennep, heeft door de coronapandemie bijna een jaar volgemaakt. Tot zijn genoegen, zo gaf hij aan. Al heeft hij het directe contact met de inwoners, wat hem juist zo aantrekt in het ambt, door dezelfde corona erg gemist. Hij was duidelijk erg blij met het portret van hem dat nu in het trappenhuis bij alle andere oud-burgemeesters van Gennep komt te hangen.

De burgemeester werd toegesproken door plaatsvervangend raadsvoorzitter Jacques van Bergen en locoburgemeester Rob Peperzak. De heer Van Beek is nog tot 5 oktober burgemeester van Gennep. Op die dag wordt hij opgevolgd door Hans Teunissen.

De vastgestelde woonvisie

In de vergadering werd verder de woonvisie voor Noord-Limburg unaniem vastgesteld. Er kan en zal in Gennep weer volop gebouwd worden.

Een plan voor maximaal 71 woningen en een zorgcomplex aan de Goorseweg in Ottersum werd door een meerderheid van de raad aangenomen. D66 en PvdA waren zeer kritisch over het voorstel en die partijen stemden tegen.

Een voorstel om het voormalige pand van Supertex aan de Brugstraat te verbouwen tot wooneenheden en van een extra woonlaag te voorzien, werd wel unaniem aangenomen.

Nieuwe visie bibliotheek

De bibliotheek beschikt dankzij het raadsbesluit weer over een visie tot 2024, die de goedkeuring van de Gennepse raad kreeg.