Sluit venster x

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De raad heeft besloten

De laatste raadsvergadering voor de vakantie was in meerdere opzichten een bijzondere vergadering. Om te beginnen vond deze vergadering niet in het stadhuis plaats, maar in ’t Trefpunt in Milsbeek vanwege de 1,5 meter maatregel. De vergadering begon al om 14.00 uur. Dat had te maken met een geheime vergadering die volgens de wet plaats moet vinden wanneer er een benoeming van een nieuwe burgemeester aan de orde is. Zoals inmiddels bekend, was dat maandag 6 juli het geval.

Vergadering van de benoemingen

Tijdens deze raadsvergadering waren er meerdere benoemingen, maar de andere benoemingen mochten wel in het openbaar plaatsvinden. Peter Lucassen nam afscheid als wethouder en Rob Janssen werd benoemd als zijn opvolger. Rob Janssen werd daarnaast benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange lidmaatschap van de Provinciale Staten van Limburg en de gemeenteraad van Gennep. In zijn plaats werd Anieta Janssen benoemd als raadslid. Anieta maakte eerder ook al deel uit van de raad namens de SP.

Door naar de inhoud

Daarna stonden de voorjaarsnota en de eerste blik op de voortgang van het beleid voor 2020, de zogenoemde trimesterrapportage, op het programma. Voor beide stukken geldt dat er financiële onzekerheden zijn door de coronacrisis. We weten nog niet wat de financiële compensatie van het Rijk gaat zijn. Vooralsnog worden de financiële risico’s beperkt geacht: zo’n 1% van de begroting.

Vanuit de fracties van PvdA en D66 kwamen voorstellen tot wijziging. Geen van de voorstellen haalden de eindstreep. Een voorstel van PvdA, VVD en SP om verenigingen te compenseren voor de teruglopende inkomsten van het ophalen van oud papier haalde het wel. De raad riep het college op om met de betreffende verenigingen om de tafel te gaan en na te denken over alternatieve inkomstenbronnen.

Tot slot waren er de nodige hamerstukken, waardoor er een verruimde regeling komt voor startersleningen op de Gennepse woningmarkt en het college de grond kan kopen bij het busstation om een publiek toilet mogelijk te maken. Om 21.45 uur sloot de vergadering en konden de vakanties voor de raad beginnen.