Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gevolgen van hoogwater in Maas en Niers (19-07-2021)

Op zondagavond 18 juli bereikte het water in de Maas het hoogste punt van 12,34 meter. Inmiddels zakt het waterpeil naar de normaalwaarde van lager dan 9 meter. Gedurende de periode van hoogwater monitoren de dijkwachters de staat van de dijken. Als gevolg van het hoogwater zijn er enkele zaken waar u rekening mee moet houden.

Kwelwater

Op verschillende plekken komt kwelwater uit de grond. Dit is grondwater dat door het hoge waterpeil naar boven komt. Kwel is een natuurlijk proces en over het algemeen niet gevaarlijk. We hebben de situaties waar het kwelwater een risico kan zijn in beeld. De inspecteurs van het Waterschap houden deze plekken in de gaten en ondernemen acties waar nodig.

Ben zuinig met drinkwater

Door de schoonmaakwerkzaamheden in Zuid-Limburg als gevolg van de overstromingen, neemt het kraanwatergebruik toe. WML roept op om niet-strikt noodzakelijk watergebruik de komende dagen te voorkomen. Bijvoorbeeld het vullen van zwembadjes en het wassen van de auto. Zo blijft er voldoende drinkwater voor alle Limburgers.

Uitgestelde wegwerkzaamheden

Een aantal wegwerkzaamheden in de gemeente wordt uitgesteld, zoals de werkzaamheden op de Lankerseweg en Boxmeerseweg. Ook zijn er tijdelijk geen werkzaamheden op de Pasweg, Hoofdstraat en Paesplasweg.

Geen gevolgen voor afvalinzameling

Het hoogwater heeft vooralsnog geen gevolgen voor de inzameling van het afval. Mocht dit nog veranderen, dan berichten wij hierover op www.gennep.nl/afval.

Blijf weg van het rivierwater

We raden recreatie in de omgeving van rivieren en uiterwaarden nog steeds af. Het is levensgevaarlijk om te gaan zwemmen of met een bootje of jetski het water op te gaan. Het water is smerig en er drijft ontzettend veel afval rond in het water, zoals grote takken, bouwmateriaal, olie en dode dieren.