Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (23-11-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 6 december om 20.00 uur vindt er in de raadzaal een voorbereidende raadsvergadering plaats. De geplande voorbereidende raadsvergadering van 29 november komt te vervallen. De vergadering op 6 december gaat o.a. over onderstaande onderwerpen:

  • Regionaal beleidsplan jeugd
  • Ontbinding gemeenschappelijke regeling IWGM
  • Verordening Wmo 2022
  • Besluitvorming samenwerkingsafspraken sociaal domein
  • Vaststellen verordening op de Commissie Omgevingskwaliteit en Erfgoedverordening
  • Subsidieregeling Investeringsagenda Regio Noord-Limburg
  • Zienswijze VRLN begrotingswijziging 2021 en begrotingswijziging 2022
  • Vaststelling belastingverordeningen voor het belastingjaar 2022
  • Aanbesteding accountantsdiensten 2022

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.