Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (02-11-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 8 november 2021 om 16.00 uur vindt er in de raadzaal een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Programmabegroting 2022 en Meerjarenraming 2023-2025
  • 2e trimesterrapportage 2021
  • Bestemmingsplan Verbindingsweg Milsbeek
  • Instellen verbod op afsteken vuurwerk, 1e wijziging van de APV gemeente Gennep
  • Rekenkamerrapport BsGW
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Milsbeek, Draaischijf e.o.'

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden.