Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (13-07-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 19 juli 2021 om 19.45 uur vindt er een besluitvormende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • 1e trimesterrapportage 2021
  • Voorjaarsnota 2021
  • Maatschappelijke accommodaties in de kernen
  • Vestiging voorkeursrecht Verbindingsweg Milsbeek
  • Begroting IWGM 2022, zienswijze
  • Bestuursverklaring hardheidsclausule TOZO-1
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Kasteelstraat ong. Heijen'

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden. Als de coronamaatregelen het toelaten vindt deze vergadering fysiek plaats in de raadzaal. Publiek is vanwege de anderhalvemeter-maatregel niet toegestaan.