Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (29-06-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Maandag 5 juli 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • 1e trimesterrapportage 2021
  • Voorjaarsnota 2021
  • Maatschappelijke accommodaties in de kernen
  • Vestiging voorkeursrecht Verbindingsweg Milsbeek
  • Begroting IWGM 2022, zienswijze
  • Bestuursverklaring hardheidsclausule TOZO-1
  • Vaststelling bestemmingsplan 'Kasteelstraat ong. Heijen'
  • Ingediend verzoek tot agendering door de fractie D66

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden. 

De geplande raadsvergadering van maandag 28 juni is komen te vervallen.