Sluit venster x

Coronavirus

Om verspreiding van het coronavirus te beperken, vindt onze dienstverlening aan de balies uitsluitend op afspraak plaats. We vragen u om zoveel mogelijk digitaal te regelen. Kijk voor meer informatie over onze maatregelen rondom het coronavirus op gennep.nl/corona.

De gemeenteraad vergadert (23-03-2021)

De raad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen vast voor het beleid. Dinsdag 6 april 2021 om 20.00 uur vindt er een digitale voorbereidende raadsvergadering plaats o.a. over onderstaande onderwerpen.

  • Aanbieding rekenkamerrapport schulddienstverlening
  • Vaststelling Beleidsplan Schulddienstverlening 2021
  • 1e tranche Regio Deal en 1e projectenvelop Investeringsagenda
  • Wijziging Verordening rekenkamercommissie Gennep
  • Herbenoeming lid rekenkamercommissie Gennep
  • Budgetoverhevelingen en restantkredieten 2020
  • Gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens
  • Bestemmingsplan Steenweg, Milsbeek
  • Ingediend verzoek tot agendering door de fractie D66

Op www.gennep.nl/gemeenteraad staan de volledige agenda en bijbehorende documenten. Ook vindt u er informatie over hoe u kunt inspreken. De vergadering wordt via de website van de gemeente en de kanalen van Gennep News uitgezonden. De geplande voorbereidende raadsvergadering van 29 maart 2021 komt te vervallen.